Beleidsadviseur

Jarenlange ervaring als adviseur woonbeleid – inclusief bestuurlijk overleg – bij een regionale overheid geeft me de tools om bij een overheid of woningcorporatie op interimbasis als beleidsadviseur aan de slag te gaan.

Mijn curriculum bevat planologische verkenning, woningbouwprogrammering, grondbeleid, woonruimteverdeling en methodische innovatie.

Zo heb ik in 2016 enkele maanden meegebouwd aan de woningprogrammering in en bij de Provincie Zuid-Holland. En sinds juni 2019 ben ik senior beleidsadviseur bij woningcorporatie Woonpunt in Maastricht.