Beleidsadviseur

Jarenlange ervaring als adviseur woonbeleid bij een regionale overheid geeft me de tools om bij een overheid of woningcorporatie op interimbasis aan de slag te gaan.

Mijn curriculum bevat planologische verkenning, woningbouwprogrammering, grondbeleid en woonruimteverdeling.
Daarnaast heb ik ruime ervaring met methodische innovatie en bestuurlijk overleg.

Referentie: stadsregio Rotterdam, provincie Zuid-Holland